Uz pravilnu inikaciju, dobro planiranje i korektan hirurški postupak, odbacivanje implantata je veoma retka pojava.

Uspešnost implantološke terapije je preko  97%.