U prosjeku, terapija traje oko 18 mjeseci ± 6 mjeseci od dana postave aparatića. Oba aparatića se uvijek skidaju skupa.

Duzina  terapije ovisi o:

  1. Vrsti anomalije – što se zubi trebaju više pomaknuti, terapija duže traje, npr. ako su se vadili premolari.
  2. Dobi pacijenta – terapija je najbrža kod mlađih pacijenata u fazi rasta i razvoja. Sa starenjem se smanjuje broj koštanih stanica te prokrvljenost tkiva i terapija duže traje.
  3. Redovitom dolasku na kontrolne preglede.
  4. Broju ispadnutih bravica – svaka bravica koja ispadne produžuje terapiju za 4 – 6 tjedana jer se zub počne vraćati u početni položaj i ne može se postaviti nova, jača žica nego se vraćamo na početne žice. U ordinaciji se tolerira ispadanje dvije bravice tijekom terapije. Više od toga pokazuje kako se pacijent ne ponaša u skladu s preporukom, te se terapija može i prekinuti ako se vidi da stalnim ispadanjem bravica ne dolazi do poboljšanja, odnosno ne vidi se kraj terapije. Ne zaboravite kako se produženjem terapije povećava rizik nastanka karijesa, resorpcije korijena zuba i gubitka koštanog tkiva.
  5. Pravilnom nošenju dodatnih elemenata – headgear, gumice…