U Stomatološkoj ambulanti Ristić zahvaljujući najsavremenijem CAD/CAM sistemu Roland DWX-52D, u mogućnosti smo izraditi krunice već za 24H.