Implantat je posebno izrađen titanski vijak koji se hirurškim postupkom ugrađuju u kosti gornje ili donje vilice. Implantat, njegov donji dio, zamjenjuje korijen prirodnog zuba koji nedostaje. Vanjski dio implantata tj.protetska nadogradnja je dio implantata koji zamjenjuje vanjski dio prirodnog zuba i služi kao nosač za krunicu ili most.

Implanti su izrađeni od Titana , to  je biokompatibilan materijal koji tijelo prihvaća kao da je vlastito.te omogućava da implantat u potpunosti sraste s kosti.