To je metod kojim se putem određenih materijala prekrivaju duboke pukotine na zubima. Te pukotine su potencijalna mesta nastanka karijesa. Najbitnije je da ta metoda ne podrazumeva „bušenje“ zuba. To je preventivan metod koji se poreporučuje svima ako za to postoji indikacija.

Takođe treba napomenuti da materijali koji se koriste u te svrhe oslobađaju fluor kojim se dodatno pojačava zaštitni efekat na zub