Da li tražite kvalitetnu stomatološku uslugu ili imate stomatološki problem? Pozovite nas na 053/434-200 ili zakažite Termin

Sinus lift

Sinus lift-podizanje poda sinusa

U slučajevima bezubosti u bočnim regionima gornje vilice, veoma često dolazi do resorpcije alveolarnog grebena i uvećanja zapremine maksilarnog sinusa na račun koštanog dela, usled čega visina koštanog segmenta često nije dovoljna za ugradnju implantata.

Sinus lift

Sinus lift

U takvim slučajevima se radi hirurška metoda “SINUS LIFT”, intervencija koja podrazumeva podizanje poda sinusa uz ugradnju veštačke kosti radi nadogradnje koštanog defekta i stvaranja dovoljne visine kosti koja je neophodna za ugradnju implantata.Tako djelomično ispunjen sinus neće imati nikakvih negativnih utjecaja na fiziološke funkcije sinusa i zdravlje pacijenta.

Postoje dve metode sinus lifta koje mi radimo:

  • interni sinus lift
  • eksterni sinus lift

Nakon ovog zahvata pacijentima je omogućeno da dobiju fiksne protetske radove kao konačno rešenje i tako u potpunosti rehabilituju svoj zubni niz, bez mobilne proteze.

Medit i500 – Vrhunac 3D tehnologije

    Pošalji upit za termin već danas !

    Trudimo se da Vam u svakom momentu budemo na usluzi, kontaktirajte nas i zakažite Vaš termin već danas.