Uzroka je mnogo. Najčešći su: duvan, konzumacija kafe, kole i crvenog vina. Takođe preterana upotreba nekih antibiotika i prekomeran unos fluora mogu uzrokovati tu promenu.